Toyota Sure
โปรแกรมเช่าซื้อรถใช้แล้ว
โปรแกรมเช่าซื้อรถใช้แล้ว (Used Car Hire Purchase)

ให้ท่านเป็นเจ้าของรถยนต์ใช้แล้วได้ง่ายขึ้น ด้วยโปรแกรมเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วจากบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ที่พร้อมให้คำปรึกษาแก่ท่านในการวางแผนการผ่อนชำระค่างวด เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของท่าน อาทิ อัตราดอกเบี้ย พิเศษ ให้ยอดจัดสูงสุดถึง 110% ตามราคาประเมินโดยบริษัทฯ ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 72 งวด เป็นต้น ด้วยบุคลากร ระดับมืออาชีพ และไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด เราพร้อมให้บริการท่านเสมอ
รายละเอียดโปรแกรม
เช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว
• อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 3.00%
• ยอดจัดสูงสุดถึง 110% ตามราคาประเมินโดยบริษัทฯ
• ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 72 งวด
หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้างต้น
ประเภทรถยนต์ใช้แล้ว
ที่รับจัดทำสัญญาเช่าซื้อ
• รถยนต์ใช้แล้วยี่ห้อ Toyota, Lexus, Honda และ Isuzu และรถนำเข้าโดย
   บจก. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
• อายุรถไม่เกิน 9 ปี และ อายุรถรวมจำนวนปีที่ทำสัญญาเช่าซื้อ ไม่เกิน 12 ปี
• รถที่ไม่เคยผ่านการชนหนัก เปลี่ยนเครื่องยนต์ ตัดเปลี่ยนตัวถัง
• รถที่มีสมุดทะเบียนตัวจริง และเอกสารเพื่อใช้ประกอบการโอนที่ถูกต้อง
โปรแกรมเช่าซื้อรถใช้แล้ว สบายดี-ชัวร์ (Sabuy:D-Sure)

โตโยต้า ลีสซิ่ง มีโปรแกรมเช่าซื้อ “สบายดี-ชัวร์” เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ท่านที่ต้องการซื้อรถ Toyota Certified Used Car โดยผ่อนชำระสบายๆ ด้วย ค่างวดที่ต่ำกว่าเช่าซื้อปกติ และระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 84 งวด

ยอดจัดหรือจำนวนเงินลงทุน
(Finance Amount)
ให้ยอดจัดเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว สูงสุดตามราคาประเมิน โดยบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับทั้งโปรแกรมเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว และ โปรแกรมเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้ว สบายดี-ชัวร์
เอกสารประกอบการ
พิจารณาสินเชื่อ
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้
4. สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ :
- ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า ชัวร์ ทั่วประเทศ และ เจ้าหน้าที่ การตลาดของโตโยต้า ลีสซิ่ง หรือติดต่อ Call Center โตโยต้า ลีสซิ่ง โทร. 02-660-5555
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้างต้น