Toyota Sure

สิทธิประโยชน์ของรถรับรองคุณภาพ

ระยะเวลาการขยายการรับประกัน

ขยายการรับประกันเพิ่ม 2 ปี หรือ 50,000 กม. รับประกันต่อเนื่องจากประกันเดิมของรถใหม่ (3 ปี หรือ 100,000 กม.) สูงสุด 5 ปี หรือ 150,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

ขอบเขตการขยายระยะรับประกัน

การรับประกันคุณภาพจะรับผิดชอบโดยการซ่อม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องของวัสดุ/ชิ้นส่วน หรือการประกอบจากโรงงานภายใต้การใช้งานตามปกติ ของรถยนต์แต่ละประเภท

เงื่อนไขการซ่อมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วน

การซ่อมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย สามารถเข้ารับบริการตามเงื่อนไขการรับประกันได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้าเท่านั้น

หมายเหตุ
1. เจ้าของรถใช้แล้ว คุณภาพเหนือระดับ (Exclusive Used Car) ต้องนำรถเข้ารับบริการตรวจเช็กระยะตามกำหนด เพื่อรักษาสิทธิ์การรับประกันคุณภาพรถของท่าน
2. สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานในคู่มือการใช้รถ (Owner’s Manual)และคู่มือรับประกันคุณภาพของ Exclusive Used Car (รถใช้แล้ว คุณภาพเหนือระดับ) พ)

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (Toyota 24 HRs. Roadside Service Plus)

เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ในหลายภาษา ทั้งข้อมูล ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพของคุณสำหรับการเดินทาง, บริการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือจัดพาหนะฉุกเฉินเพื่อนำส่งที่พักอาศัย นอกจากนี้ Toyota 24 HRs. RoadsideService Plus ยังมี บริการ แนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทางท่องเที่ยว เช่น สามารถแนะนำและสั่งจองโรงแรม หรือร้านอาหารที่ คุณต้องการ จองสนามกอล์ฟ หรือแม้กระทั่งจองบัตรเข้าชมการแสดงต่างๆ เพื่อความสะดวกสำหรับคุณ

แพคเกจระยะเวลา 1 ปี ไม่กำหนด ระยะทาง

Call Center 24 hrs. สื่อสารได้หลายภาษา บริการให้ข้อมูล
ข่าวสารตลอดเวลา
ให้บริการเท่านั้น (บริการ 24ชม. ต่อวัน
ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
Vehicle Assistance • บริการเติมน้ำมันฉุกเฉิน
• บริการซ่อมตามทาง
• บริการรถยก - ลาก
• บริการซ่อมทั่วประเทศ
• บริการจัดพาหนะฉุกเฉิน
   เพื่อนำส่งที่พักอาศัย
• เติมฟรี 10 ลิตร ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
• รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อม หรือ ยก - ลากสูงสุด
   ไม่เกิน 1,500 และไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี หรือเช่าโรงแรมหรือ
   ที่พัก ให้กับผู้ได้รับความคุ้มครอง เป็นระยะเวลาไม่เกิน
   2 วันโดย ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
Medical Assistance • แนะนำข้อมูลทางการแพทย์
• บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
• ให้บริการเท่านั้น
• เฉพาะระยะทางที่อยู่ห่างจากภูมิลำเนา อย่างน้อย 100
   กิโลเมตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Toyota Roadside Service Hotline: 02-039-5749
เงื่อนไขการใช้บริการเช็คระยะ

ลูกค้าที่ซื้อรถรับรองคุณภาพ โตโยต้า ชัวร์ สามารถนำรถเข้าศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้าทั่วประเทศได้ โดยการขอรับบริการ
เช็คระยะ 2 ครั้ง หรือ 20,000 กิโลเมตร ตามรายละเอียดที่ระบุในคู่มือรับประกันคุณภาพ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. รถที่ใช้สิทธิ์ได้ จะต้องเป็นรถที่หมายเลขตัวถังเดียวกับที่ลงที่ทะบียนไว้ในสมุดคู่มือ
2. ในกรณีที่ขายรถให้ผู้อื่น ผู้ซื้อต่อสามารถใช้สิทธิประโยชน์ส่วนที่เหลือต่อได้ โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่
3. สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามวันที่ระบุเท่านั้น กรณีเลยวันหมดอายุไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นตัวเงินได้
4. สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด ในแคมเปญอื่นๆ ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้
5. การใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขนี้เฉพาะการเข้าเช็คระยะที่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้าเท่านั้น

การรับสิทธิ์เช็คระยะฟรี

สำหรับรถที่ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขฟรีค่าบริการตรวจเช็คตามระยะทางของรถใหม่
สามารถใช้สิทธิฟรีค่าบริการตรวจเช็คตามระยะทางของรถใช้แล้วคุณภาพเหนือระดับ (Exclusive Used Car) ที่ระยะทาง 60,000 กม. และ
70,000 กม. ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ซื้อ

สำหรับรถที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขสิทธิฟรีค่าบริการตรวจเช็คตามระยะทางของรถใหม่
สามารถใช้สิทธิฟรีค่าแรงตรวจเช็คตามระยะทางของรถใช้แล้วคุณภาพเหนือระดับ (Exclusive Used Car) ตามระยะที่ระบุในคู่มือภายใน 1 ปี
นับจากวันที่ซื้อฟรีค่าแรงตรวจเช็คตามระยะทาง 2 ครั้ง หรือ 20,000 กม.

ระยะเวลาการขยายการรับประกัน

1. กรณียังไม่สิ้นสุดการรับประกันรถใหม่
ระยะเวลารับประกันคุณภาพ 3 ปี หรือ 100,000 กม. ณ วันที่ซื้อ สามารถใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพรถใหม่ได้ จนสิ้นสุดการรับประกันรถใหม่
หลังจากนั้นสามารถใช้สิทธิ์การรับประกันคุณภาพรถโตโยต้า ชัวร์ ต่อจนครบระยะเวลา 1 ปี หรือ 20,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) นับตั้งแต่วันส่งมอบรถจากผู้จำหน่ายโตโยต้า ชัวร์

2. กรณีใช้สิทธิ์รับประกันตามเงื่อนไขรถใช้แล้ว รับรองคุณภาพ (Certified Used Car)
สามารถใช้การรับประกันคุณภาพรถโตโยต้า ชัวร์ ระยะเวลา 1 ปี หรือ 20,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) นับตั้งแต่วันส่งมอบรถจากผู้จำหน่ายโตโยต้า ชัวร์เงื่อนไขการซ่อมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วน

การซ่อมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย สามารถเข้ารับบริการตามเงื่อนไขการรับประกันได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้าเท่านั้น
หมายเหตุ
1. เจ้าของรถใช้แล้ว รับรองคุณภาพ (Certified Used Car) ต้องนำรถเข้ารับบริการตรวจเช็กระยะตามกำหนด เพื่อรักษาสิทธิ์การรับประกันคุณภาพรถของท่าน
2. สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานในคู่มือการใช้รถ (Owner’s Manual)และคู่มือรับประกันคุณภาพของ Certified Used Car (รถใช้แล้ว รับรองคุณภาพ)

บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (Toyota 24 HRs. Roadside Service Plus)

เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการ ในหลายภาษา ทั้งข้อมูล ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพของคุณสำหรับการเดินทาง, บริการเคลื่อนย้าย ผู้ป่วยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือจัดพาหนะฉุกเฉินเพื่อนำส่งที่พักอาศัย นอกจากนี้ Toyota 24 HRs. RoadsideService Plus ยังมี บริการ แนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทางท่องเที่ยว เช่น สามารถแนะนำและสั่งจองโรงแรม หรือร้านอาหารที่ คุณต้องการ จองสนามกอล์ฟ หรือแม้กระทั่งจองบัตรเข้าชมการแสดงต่างๆ เพื่อความสะดวกสำหรับคุณ

แพคเกจระยะเวลา 1 ปี ไม่กำหนด ระยะทาง

Call Center 24 hrs. สื่อสารได้หลายภาษา บริการให้ข้อมูล
ข่าวสารตลอดเวลา
ให้บริการเท่านั้น (บริการ 24ชม. ต่อวัน
ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
Vehicle Assistance • บริการเติมน้ำมันฉุกเฉิน
• บริการซ่อมตามทาง
• บริการรถยก - ลาก
• บริการซ่อมทั่วประเทศ
• บริการจัดพาหนะฉุกเฉิน
   เพื่อนำส่งที่พักอาศัย
• เติมฟรี 10 ลิตร ไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
• รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อม หรือ ยก - ลากสูงสุด
   ไม่เกิน 1,500 และไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี หรือเช่าโรงแรมหรือ
   ที่พัก ให้กับผู้ได้รับความคุ้มครอง เป็นระยะเวลาไม่เกิน
   2 วันโดย ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
Medical Assistance • แนะนำข้อมูลทางการแพทย์
• บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
• ให้บริการเท่านั้น
• เฉพาะระยะทางที่อยู่ห่างจากภูมิลำเนา อย่างน้อย 100
   กิโลเมตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Toyota Roadside Service Hotline: 02-039-5749

เงื่อนไขการใช้บริการเช็คระยะ

ลูกค้าที่ซื้อรถรับรองคุณภาพ โตโยต้า ชัวร์ สามารถนำรถเข้าศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้าทั่วประเทศได้ โดยการขอรับบริการ
เช็คระยะ 2 ครั้ง หรือ 20, 000 กิโลเมตร ตามรายละเอียดที่ระบุในคู่มือรับประกันคุณภาพ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. รถที่ใช้สิทธิ์ได้ จะต้องเป็นรถที่หมายเลขตัวถังเดียวกับที่ลงที่ทะบียนไว้ในสมุดคู่มือ
2. ในกรณีที่ขายรถให้ผู้อื่น ผู้ซื้อต่อสามารถใช้สิทธิประโยชน์ส่วนที่เหลือต่อได้ โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่
3. สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามวันที่ระบุเท่านั้น กรณีเลยวันหมดอายุไม่สามารถใช้สิทธิ์ย้อนหลังได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นตัวเงินได้
4. สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด ในแคมเปญอื่นๆ ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้
5. การใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไขนี้เฉพาะการเข้าเช็คระยะที่ศูนย์บริการมาตรฐานโตโยต้าเท่านั้น

การรับสิทธิ์เช็คระยะฟรี

สำหรับรถที่ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขฟรีค่าบริการตรวจเช็คตามระยะทางของรถใหม่ (3 ปี / 50,000 กม.)
สามารถใช้สิทธิฟรีค่าบริการตรวจเช็คตามระยะทางของรถใช้แล้วรับรองคุณภาพ (Certified used cars) ที่ระยะทาง 60,000 กม. และ
70,000 กม. ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่ซื้อ

สำหรับรถที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขสิทธิฟรีค่าบริการตรวจเช็คตามระยะทางของรถใหม่
สามารถใช้สิทธิฟรีค่าแรงตรวจเช็คตามระยะทางของรถใช้แล้วรับรองคุณภาพ (Certified used cars) ตามระยะที่ระบุในคู่มือภายใน 1 ปี
นับจากวันที่ซื้อฟรีค่าแรงตรวจเช็คตามระยะทาง 2 ครั้ง หรือ 20,000 กม.

ระยะเวลาการขยายการรับประกัน


สามารถใช้สิทธิ์การรับประกันคุณภาพรถโตโยต้า ชัวร์ ระยะเวลา 3 เดือน หรือ 5,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) นับตั้งแต่วันส่งมอบรถจากผู้จำหน่ายโตโยต้า ชัวร์

เงื่อนไขการซ่อมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วน


การซ่อมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย สามารถเข้ารับบริการตามเงื่อนไขการรับประกันได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานของ ผู้จำหน่ายโตโยต้าที่ท่านซื้อเท่านั้น