Toyota Sure

มาตราฐานการตรวจสอบ 210 จุด
มาตรฐานการตรวจสอบ 210 จุด

คือ การตรวจสอบสภาพ และการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถใช้แล้วโตโยต้าชัวร์ทุกคัน ว่ามีอุปกรณ์ชิ้นส่วนใดที่ทำงานบกพร่อง หรืออยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน จะถูกปรับสภาพและแก้ไขซ่อมแซมอุปกรณ์ หรือ เปลี่ยนอะไหล่ให้เรียบร้อย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า รถใช้แล้วโตโยต้า ชัวร์ ทุกคันอยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมสำหรับการใช้งานต่อไป โดยการตรวจสอบ 210 จุด
จะมีหัวข้อตรวจสอบ ดังต่อไปนี้


รายการ หัวข้อ
01 การตรวจเช็คและรับรองด้านเทคนิค  
• การตรวจสอบเอกสาร 2 หัวข้อ
• การตรวจสอบรหัสและระบบอิเล็คทรอนิคส์ 10 หัวข้อ
• การตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ต่างๆ และตรวจสภาพรอบรถ 73 หัวข้อ
• การตรวจสอบห้องเครื่องยนต์ 13 หัวข้อ
• การตรวจสอบใต้ท้องรถ 20 หัวข้อ
• การตรวจสอบระบบขับเคลื่อนไฮบริด 12 หัวข้อ
• การตรวจสอบระบบเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ 11 หัวข้อ
• การทดสอบบนถนน 35 หัวข้อ
02 การตรวจเช็คและรับรองสภาพรถภายนอกและภายใน  
• การตรวจสภาพตัวถังภายนอกและโครงสร้างรถ 10 หัวข้อ
• การตรวจสภาพภายในรถ 3 หัวข้อ
03 การตรวจเช็คและรับรองด้านความสะอาด  
• การรับรองความสะอาดภายนอก 8 หัวข้อ
• การรับรองความสะอาดภายในห้องเครื่องยนต์ 2 หัวข้อ
• การรับรองความสะอาดภายในห้องโดยสาร 8 หัวข้อ
• การรับรองความสะอาดภายในห้องเก็บสัมภาระ 3 หัวข้อ